Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Условия за ползване

EUConsult предлага съдържанието на този уеб сайт ("сайт") при следните условия:

Този документ определя ползването на уеб сайта. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва да напуснете сайта веднага. EUConsult си запазва правото да променя този документ по всяко време и без предупреждение. Достъпвайки и ползвайки този сайт, Вие се съгласявате и обвързвате с условията, описани тук.


Връзки към този сайт

Забранено е създаването на връзки към този сайт без изричното съгласие на EUConsult. Връзките към този сайт не трябва да използват техники, които да представят съдържанието на този сайт като свързано с Вашата организация. Забранено е вмъкването на лого или друг знак на търговска марка като част от връзка към този сайт без изрично писмено съгласие на EUConsult.
 

Съдържание на сайта

Съдържанието и функционалността на този сайт, включително текстове, графики, лога, икони, изображения, както и тяхната подредба, се притежават изключително от EUConsult. Всички права са запазени, освен ако не са изрично преотстъпени от EUConsult.

Разрешено е отпечатването и съхранението на едно копие на съдържанието и функционалността на този сайт върху един компютър единствено и само за вътрешна употреба при условие, че съдържанието не се изменя по никакъв начин и всички бележки за авторски права и собственост на сайта бъдат запазени. Всяко друго копиране, изменение, възпроизвеждане и разпространение на информацията от този сайт (независимо за вътрешни цели или не и независимо с търговска цел или не) е забранено.

Забранено е копирането, изменянето, качването, свалянето, показването на трети лица с търговска цел или разпространението на код или съдържание от този сайт без изричното съгласие на EUConsult.

EUConsult може да променя всякаква информация на този сайт по всяко време без предупреждение.
 

Отговорност

Информацията на този сайт е с общ характер и не адресира конкретни обстоятелства или изисквания. ЕUConsult не поема никаква отговорност за точността, изчерпателността и полезността на съдържанието на сайта или всякаква информация публикувана на свързани сайтове или предлагана от трети лица.

EUConsult НЕ поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.
 

Търговски марки

Вие се съгласявате, че няма да отнасяте или приписвате каквато и да е информация на EUConsult във всякакви публични издания (пр. вестници, уеб сайтове) с цел реклама или промоциране, информиране или повлияване на трети страни, както и че няма да заявявате каквото и да е становище от страна на или във връзка с EUConsult.

Created by: noavis