Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ФОРУМ на тема: “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

На 24.10.2018 г. ИЮ Консулт ООД проведе ФОРУМ на тема: “МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ на 24.10.2018 г. в НДК, р-т ЛАУРА КЕТЪРИНГ. Форума предизвика широк обществен и медиен интерес и провокира редица въпроси в областта на младежкото предприемачеството и трудностите при стартиране на собствен бизнес в България. Форума представи 2 иновативни практики, които фирмата е реализирала с проект BG05M9OP001-4.001-0185-C01, Европейско партньорство за заетост и растеж по ОП Развитие на човешките ресурси. Практиките са свързани с Наръчник – методика за обучители и материали за обучаеми в сферата на младежкото предприемачество и Интернет сайт – платформа за свързане на бизнес и млади предприемачи. Беше представен и Сборник с проучени добри практики по предприемачество.

Created by: noavis