Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Тръжна документация - процедура "Организиране на логистика"

Във връзка с изпълнение на проектBG05M9OP001-4.001-0185-C01, наименование: Европейско партньорство за заетост и растеж по процедура BG05M9OP001-4.001 - "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по ОП Развитие на човешките ресурси, ИЮ Консулт ООД публикува процедура "избор с публична покана" с наименование: "Организиране на логистика" по три обособени позиции. Краен срок за прием на огферти: 08.03.2018 г., 23:59 ч.

Тръжната документация можете да намерите ТУК

Created by: noavis