Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Столична програма „Култура” 2016


Срокове: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „ТВОРЧЕСКА СОФИЯ“
Програма 1: „Сценични изкуства“
Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв....
Програма 2: „Музика и танц“
Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
Програма 3: „Визуални изкуства“
Обща прогнозна сума за програмата: 130 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.
Програма 4: „Литература, издателска дейност, оперативна критика, културна периодика и превод“
Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 7 000 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“
Програма 5: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“
Обща прогнозна сума за програмата: 320 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 150 000 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ 3: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ“
Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“
Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.
Програма 7: „Културни партньорства и копродукции“
Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 20 000 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ 4: „КУЛТУРА НА ОБЩНОСТТА“
Програма 8: „Активно участие”
Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.
Програма 9: „Кино”
Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 40 000 лв.
Програма 10: “София - творчески град на киното (под егидата на ЮНЕСКО).
Обща прогнозна сума за програмата: 150 000 лева Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: до 20 000 лв.

Created by: noavis