Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.020 – “ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“  Ви кани да изпратите своите писмени възражения и предложения по проекта на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество"

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на електронна поща podkrepaza_predpriemachestvo@mlsp.government.bg. Крайният срок е 17:30 часа на 30.01.2017 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения/възражения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

За повече информация: http://esf.bg/procedures/proekt-na-usloviya-za-kandidatstvane-po-protsedura-podkrepa-za-predpriemachestvo/  

Обобщение на процедурата можете да намерите тук

Created by: noavis