Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Публикуваха резултати по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”

След една година оценка на проектните предложения УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения и  и Списък на резервните проектни предложения по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия ”.

От разгледаните общо 844 проектни предложения по процедурата, предложени за финансиране са едва 52-ма кандидати с оценка 81 от възможни 85 точки.
С оглед изключително големия интерес по процедурата от страна на новосъздадените иновативни предприятия, Управляващия орган на ОПИК ще предложи пред Комитета за наблюдение на ОПИК увеличение на първоначално одобрения бюджет по процедурата. В зависимост от одобрения допълнителен ресурс, може да се очаква още до около 50 проекта от резервния списък, по реда на класиране да бъдат одобрени за финансиране.

Поздравяваме нашия клиент Зелено управление ООД с одобрения проект при такава извънредно голяма конкуренция и пожелаваме успешна реализация на проекта и на разработената иновация!

Резултатите може да намерите тук.

Напомняме на фирмите със значими и високо иновативни идеи, за които не е достигнало финансиране, че през месец май се очаква подобна процедура, но за кандидати с поне 3 приключени години към момента. За повече информация:тук

Created by: noavis