Структурни фондове

ISO

Обществено обсъждане на променените условия за кандидатстване по 2те прекратени процедури по ОПРЧР

След като Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ скандално спря 2 процедури за финасниране месеци след изтичане на крайните срокове за прием на проекти, обяви че набира коментари по проект на Условията за кандидатстване по двете прекратени за корекции схеми за финансиране „Развитие на социалното предприемачество“ и  „Подкрепа за предприемачество“.

Предложенията/възраженията си можете да изпратите на

за „Развитие на социалното предприемачество“ на електронна поща socialno_predpriemachestvo@mlsp.government.bg.

за „Подкрепа за предприемачество“ на електронна поща podkrepaza_predpriemachestvo@mlsp.government.bg

Крайният срок е 17:30 часа на 14.07.2017 г. (включително).

Проект на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк за „Развитие на социалното предприемачество“  и на  следния линк за схемата за „Подкрепа за предприемачество“.

Created by: noavis