Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Европейската комисия одобри българската програма за малки и средни предприятия

Европейската комисия одобри българската програма за малки и средни предприятия. Тя е за 102 млн. евро, които България предоставя от новата програма „Конкурентоспособност и иновации" и които ще бъдат управлявани от Европейския инвестиционен фонд от името на ЕК. ЕИФ ще работи чрез подбрани български банки, за да може парите да стигат до българските фирми под формата на финансови инструменти като нисколихвени заеми и гаранционни продукти. Благодарение на банковите гаранции сумата може да нарасне няколко пъти и да стигне между 400 млн. и 600 млн. евро нови заеми, става ясно от съобщение на сайта на комисията. По тази инвестиционна програма България е третата страна, която се включва, след Испания и Малта.
Предстои конкурс за банки
Одобрението на средствата означава, че парите ще бъдат преведени на Европейския инвестиционен фонд, след което ще се проведе конкурс за избор на банки партньори. Параметрите по новата програма все още не са ясни. От банките ще се изисква да предоставят по-благоприятни условия по кредитите - намалени лихвени проценти или по-малки обезпечения. Очаква се българските предприятия да могат да кандидатстват за тези заеми от началото на следващата година.
Такава схема вече се управлява от ЕИФ - в стария програмен период имаше гаранционна схема по програма JEREMIE, като банките получаваха гаранции върху загубите до 25% на портфейла от отпуснати заеми и до 80% на индивидуални заеми. По линия на Гаранционния фонд към Българската банка за развитие няколко банки също отпускат такива заеми, като там се покриват до 50% от гаранцията по заемите.
Разлика в надзора
Разликата със сегашната процедура е само в надзора. Инициативата в новия период е наднационална, т. е. управлява се от Европейската инвестиционна банка и Европейския инвестиционен фонд, правилата за нея са решени на европейско ниво, като комисията вече е минала през всички необходими съгласувателни процедури. Така за разлика от другите местни програми тази няма да има нужда да бъде пращана до Брюксел и връщана с коментари, тъй като всички подробности по нея вече са изчистени. Единственото, което София трябваше да направи, е да попълни една готова форма, с която да предостави контрола върху тези пари на ЕИФ. Срокът беше до края на 2016 г., но правителството взе решението значително по-рано.
„Сега България е в челната група на страните от ЕС, които се ползват от този новаторски инструмент. Малките и средните предприятия са двигателите на растежа и новите работни места в Европа. За да успява икономиката на ЕС, те трябва да имат по-добър достъп до финансиране, тъй като така се насърчава предприемачеството", коментира в официалното съобщение комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу.
Подобен тип финансови инструменти са много добре приети на пазара. В настоящия период по JEREMIE според последните данни от програмата има близо 5 хил. проекта по гаранционната схема и над 3 хил. по нисколихвената. При малко над 260 млн. евро, предоставени от програмата, са привлечени над 760 млн. евро

Created by: noavis