Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Обявени резултати по процедура "Обучение на заети лица"

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 "Обучения за заети лица".
Нови 7 /седем/ проектни предложения подготвени от екипа на ИЮ Консулт ООД са сред одобрените и поканени за подписване на договор.

 

Created by: noavis