Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Членовете на комитета за наблюдение на ОП РЧР гласуваха увеличение на бюджета на процедура „Ново работно място“ – 2 срок

След обявените резултатите на 10.08.2016 г. от извършената оценка и класиране на проектите, подадени в рамките на втория краен срок по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, които може да разгледате тук. На 29.09.2016 г. членовете на Комитета за наблюдение на ОП РЧР гласуваха и увеличение на бюджета на процедура „Ново работно място“ с 25 млн. Лева. Управляващият орган ще публикува допълнително информация със списък на договорите за финансиране с допълнителния ресурс след извършаване на процедура по оптимизация на бюджетите на класираните проектни предложения.

 

Created by: noavis