Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Удължава се срокът за одобрение на проектните предложения, получени в рамките на втория краен срок за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“

Управляващият орган на ОП " Развитие на човешките ресурси" информира всички заинтересовани, че е удължен срока за работа на комисията за оценка на проектните предложения, получени в рамките на втория краен срок /19.11.2015 г. / за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Оценката ще приключи до 01.08.2016г.

Created by: noavis