Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Краен срок на процедура „Младежка заетост” по ОП Развитие на човешките ресурси

Уведомяваме Ви, че на 31.12.2015г. приключва срокът за подаване на заявки от работодатели в реален сектор

по схема „Младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.

Информация за схемата и образци на заявки можете да намерите на официалната страница на Агенция по заетостта

 http://www.az.government.bg/,  както и в Дирекциите „Бюро по труда“ в цялата страна. 

Created by: noavis