Структурни фондове

ISO

Участие в първото заседание на Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ).

На 11 юли 2017 г. се проведе първото заседание на Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ).
На форума бяха представени функциите и правилата на ОС, както и беше гласуван и избран единодушно председател на Съвета - доц. д-р Светла Бонева, заместник-декан на Факултет "Международна икономика и политика" в УНСС.
Председателят на КЕВКЕФ, Кристиан Вигенин сподели своето желание Съветът да подпомага дейността на Комисията не само по теми свързани с европейските фондовете, но и по теми отнасящи се до предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, възможните сценарии за бъдещето на Европа и многогодишната финансова рамка (МФР).
Присъстващите членове на ОС изразиха своята готовност активно да допринасят за ползотворната работа на КЕВКЕФ.
На следващото свое заседание се очаква ОС да обсъди първия проект на Програма на Република България за председателството на Съвета на ЕС от 1 януари до 30 юни 2018 г.
ОС към КЕВКЕФ се състои от 29 постоянни члена, представители на академичните среди, синдикални и работодателски организации, неправителствени и студентски организации, институти и фондации, работещи по въпроси свързани с Европейския съюз.

Деница Николова участва в Обществения съвет (ОС) към Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) като член на УС на Българска асоциация на консултантите европейски програми (БАКЕП).

Created by: noavis