Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

ОБЯВЕНА Е ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ - ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) oбявяват на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложенияпо Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиятo цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България и Сърбия. Програмата е съ-финансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.

Общата цел на Програмата е да стимулира балансирано и устойчиво развитие на граничния регион между България и Сърбия, интегриран  в европейското пространство - постигнато чрез интелигентен икономически растеж, адаптация към промените в околната среда и подобряване на културата на обучение.

Общият бюджет на първата Покана за набиране на проектни предложения е 12 687 304, 24 евро.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

ü  Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност;

ü  Специфична цел 1.2. Трансграничен туристически продукт;

ü  Специфична цел 1.3. Хора за хора и работа в мрежа.

ü  Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество;

ü  Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи.

ü  Специфична цел 3.1. Съвместно управление на риска;

ü  Специфична цел 3.2. Опазване на природата.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 18-ти януари 2016 г. на адрес:

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

ул. „ Св. Св. Кирил и Методий" № 17 - 19, зала 1.2

1202 София,

България

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Сърбия в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipacbc-bgrs.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация можете да се свържете със Съвместния секретариат по Програмата, както следва:

Пакета документи за кандидатстване можете да изтеглите от тук:

Created by: noavis