Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Tърсим стажант за позицията Експерт, програми и проекти

 Щастливи сме да информираме, че отново си търсим стажант за позицията Експерт, програми и проекти.

Продължтелността на стажа е 6 месеца.

Основни изисквания към кандидатите:
- висше образование в областта на социалните, стопанските и правни науки- степен бакалавър
-добра компютърна грамотност,
-много добро владеене на английски език,
- добри комуникативни и организационни способности, умение за работа в екип
В допълнение кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания на програмата:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” (ДБТ); или безработни, които не са регистрирани.
2. На възраст до 29 г. включително;
3. Да са с постоянен адрес в населено място извън територията на област София-град;
4. Да не участват в никаква форма на заетост и в никакви форми на образование или обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование.

Описание на длъжността:
Съдейства на екипа при разработката на проекти по програми, финансирани със средства на Европейския съюз; осъществява кореспонденция с клиенти и институции във връзка с реализираните проекти; изготвя пазарни и други проучвания и справки във връзка с подготовката на проектни предложения; организира и окомплектова документи; помага в изготвянето на тръжни процедури по ЗОП и ПМС 118; работи с копирна техника; извършва други задачи по изпълнение на длъжността.

Предлагаме отлични условия на труд, работа на трудов договор, социално и здравно осигуряване, ползване на платен годишен отпуск, въвеждащо обучение

Основно трудово възнаграждение: 587,00 лв.

Created by: noavis