Структурни фондове

ISO

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

 

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 21 юли  2017 г.

В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурите пред заинтересованите страни в градовете Плевен, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и София.

Информационните дни са открити и ще се проведат по следния график:

- Зала „Катя Попова”, адрес: гр. Плевен, ул. Д. Константинов   

- Пленарна зала община Варна, адрес: Варна, бул. 8-ми приморски полк №43

- Експозиционен център Флора, конферентна зала 2, адрес гр. Бургас, Приморски парк  

- Зала „Петко Р. Славейков”, адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики №107  

- Зала „Борис Христов”, Дом на културата, адрес: гр. Пловдив, ул Гладстон №15

- Зала „София“ на Световен търговски център „Интерпред“, адрес: гр. София, бул. "Драган Цанков" No 36

Допълнителна информация относно процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган: www.opic.bg

Created by: noavis