Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР

В съответствие с чл.26, ал. 3 на ПМС 162/22.08.2017 г, УО на ОПРЧР публикува за коментари проект на индикативна годишна работна програма за 2018 г. по ОПРЧР. Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище и да пращат коментари на електронен адрес igrp@mlsp.government.bg в срок до 19 октомври 2018 г.

 

Created by: noavis