Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015, които ще бъдат извършени през 2016 година. Графикът отчита вече направените плащания в периода октомври – декември 2015 г.

Индикативен график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2015, които ще бъдат извършени през 2016 година. Графикът отчита вече направените плащания в периода октомври – декември 2015 г.
Важна промяна има в „Селскостопанските практики, които са благоприятни за климата и околната среда - Зелени директни плащания“ (ЗДП). Според новия график те са изтеглени за плащане в края на април, а не както бе планирано в периода май – юни 2016 г.
Графикът е съобразен с възможностите на националния бюджет и с различните етапи на обработка, през които преминават заявленията за подпомагане.

Created by: noavis