Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Фондът на фондовете започва процедура за инвестиции в стартиращи предприятия

Фондът на фондовете стартира процедура за избор на финансови посредници за първия си инструмент по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) Фонд за ускоряване и начално финансиране.

Това е инструмент за дялово и квазидялово инвестиране, чрез който ще се подкрепя създаването и развитието на устойчиви бизнес модели, както и ще се развива и подобрява предприемаческата екосистема в България, съобщиха от пресцентъра на Фонда на фондовете.

Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 51,3 млн. евро, които са разделени в три фонда:

• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 млн. евро;
• Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18,2 млн. евро;
• Фонд за финансиране на начален етап: 19,1 млн. евро.

Финансовият инструмент има за цел да подпомогне иновативни бизнес идеи и да стимулира предприемаческата активност. Чрез него ще се предоставя финансиране на предприятия от момента на зараждане на тяхната концепция до постигане на финансова устойчивост.

Целта на стартиращата процедура е да се изберат фонд мениджъри и за трите фонда чрез състезателна процедура с договаряне по реда на Закона за обществени поръчки. От тях ще се изисква да допълнят ресурса на трите направления с частен ресурс, който е съответно минимум 10% за фондовете за ускоряване и минимум 30% за Фонда за финансиране на начален етап.

Възможността на кандидатите да намерят необходимото частно съфинансиране или т. нар. лостов ефект е предпоставка за успешната работа на фондовете и залог за устойчивост на инвестициите, се казва в съобщението.

Важните критерии при оценяването на кандидатите са опитът в инвестирането в стартиращи предприятия и в работа в екип, бизнес планът и способността за подбиране на успешни инвестиции, организационната структура и системите за контрол.

Трите фонда ще бъдат от затворен тип и частните средства ще бъдат осигурявани на ниво фонд и/или чрез коинвестиране на ниво краен получател. Инвестиционният период е пет години, като общата продължителност и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода.

Created by: noavis