Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Зорница Русинова взе участие в дискусия на Българската асоциация на консултантите по европейски програми

Зам.-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова взе участие в семинар – дискусия на Българската асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/. Основна тема на дискусията между експертите бе прилагането на Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“ /ОП РЧР/, „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/, „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОПНОИР/ и Програмата за развитие на селските райони през /ПРСР/ 2016 г.

Деница Николова от ИЮ Консулт ООД беше модертаор на панела посветен на обсъждане на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.

По време на форума с Г-жа Русинова баха обсъдени детайли около няколко ключови за ОП „Развитие на човешките ресурси“ схеми – „Ново работно място“, „Добри и безопасни условия на труд“, „Обучения за заети лица“.

Ключови теми в рамките на дискусията бяха начинът и подходът за оценка на проекти по ОПРЧР, координация между различните звена при изпълнение на проекти по програмата, както и възможности за ускоряване на оценката на проекти.

Created by: noavis