Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020 г.

Обявена е първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020 г.” Поканата е насочена към разработване и финансиране на предварително определен стратегически проект за подобряване достъпността на трансграничния регион. Финансирането в размер на 38 235 295 евро е осигурено по Приоритетна ос 3: „Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност“.

Поканата е ограничена по отношение на инвестиционните дейности и допустимите партньори.

В рамките на поканата ще се реализират следните обекти:

- Изграждане на нов път от Димарио, Гърция, до българо-гръцката граница;

- Реконструкция на път II-86 – Средногорци - Рудозем и околовръстен път на Рудозем;

- Изграждане на нов трансграничен преход Димарио-Рудозем;

- Реконструкция на републикански път II-59 – Момчилград – Ивайловград.

Партньори по стратегическия проект от българска страна са Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация -Смолян, а от гръцка страна - „Егнатия одос“ АД.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 19.02.2016 г. Необходимата информация и документите за кандидатстване могат да бъдат намерени на електронната 

 

Created by: noavis