Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Започва събирането на предложения за Посланическия фонд за опазване на културното наследство за 2017 г.

Посолството на САЩ в София започва да приема предложения за 2017 г. за участие в програмата „Посланически фонд за опазване на културното наследство“ (ПФОКН). Това е програма, в която на конкурентен принцип в световен мащаб участват проекти за съхранение на културното наследство.
ПФОКН оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:
1.Културни обекти, включително /но не само/ исторически сгради и места, религиозни обекти, паметници и археологически обекти.
2.Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други подобни институции, сред които археологически и етнографски предмети, картини, скулптури, ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща музейна консервационна дейност.
3.Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика, ритуали, знания, езици, танц, драма и занаяти.
Максимално времетраене на проекта: 24 месеца, разделено на два 12-месечни бюджетни периода.
Получателите на субсидии могат да бъдат неправителствени организации, музеи, Министерството на културата или сродни на тях институции с нетърговска дейност.
Участие в разходите: Посолството насърчава споделяне на разходите, дарения под формата на предмети или услуги, както и други форми на участие във финансирането на проектите.
Крайният срок за получаване на предложенията е 2 януари, 2017 г.
За повече информация тук.
Created by: noavis