Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Хора с увреждания могат да получат до 20 хил. лв за собствен бизнес

През 2016 г. се предвиждат близо 3,7 милиона лева за различни програми за хората с увреждания

През 2016 г. се предвиждат близо 3,7 милиона лева за различни програми за хората с увреждания, изпълнявани от Агенцията за хората с увреждания, обяви на пресконференция изпълнителният й директор Минчо Коралски, цитиран от БТА.

През тази година хора с увреждания могат да получат до 20 000 лева, за да започнат самостоятелна стопанска дейност. Тази програма е една от най-добрите и успешни програми на Агенцията, защото успеваемостта й е 95 процента, което е рядкост не само за България, но и за ЕС, посочи Коралски. По нея може да се кандидатства до 7 март.

По програмата за самостоятелна стопанска дейност проектите през 2015 г. са били 34, финансирани с 599 457 лева.

По тази програма кандидатите започват свой бизнес в сферата на услугите, търговията, откриват центрове за интернет или за копиране на документи, откриват също сладкарници и кафенета, но има и проекти за производствена дейност. Сред тях са за пакетиране на ядки, има и фирма за производство на натурални козметични продукти.

По програмата за самостоятелна стопанска дейност могат да кандидатстват физически лица с 50 и повече процента трайно намалена работоспособност, но и фирми, чиито собственици са такива лица, обясниха от Агенцията за хората с увреждания. 

Друга програма е за изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и по нея се финансират проекти за изграждане на рампи и съоръжения в културни, исторически и спортни обекти. По нея до 12 000 лева ще се отпускат за изграждане на външен достъп до съответния обект, с до 15 000 лева ще се финансира приспособяването на вътрешната среда на обекта, а до 50 000 лева - за изграждането на нови и за преустройството на съществуващи повдигателни съоръжения за хората с увреждания. По програмата ще може да се кандидатства до 14 март 2016 г. По програмата вече са изградени рампи до храма "Св. Александър Невски", до Народния и Сатиричния театър и до редица музеи в София и страната.

Ще се финансират и проекти за рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания. Сред тях са проекти за световни и европейски първенства за хора с различни увреждания, автомобилни състезания, както и организирането на панаири, изложения и трудови борси за хората.

Около 10 до 15 процента от хората с увреждания в трудоспособна възраст са на пазара на труда според социологическо проучване.

Created by: noavis