Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Промени по условията на предстоящият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на земеделски продукти“

Във връзка с предстоящият прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка на земеделски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. на 22.06. 2017 г. ще се проведе заседание на ТРГ на което ще се обсъдят съществени промени  в условията за прием на проектни предложения.

„ЕU Сonsult“ ООД  е изпратило своите предложения и забележки по предвидените промени в условията за прием.

При проявен интерес,моля изпратете запитване, за да може своевременно да ви информираме за настъпилите промени.

Created by: noavis