Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

УО на ОПИК публикува списъци по процедура № BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“

26.09.2018

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“

31.08.2018

Първа пресконференция по проект на ИЮ Консулт

23.08.2018

Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП

30.05.2018

От 25 юни стартира прием на проекти за финансиране от Националния иновационен фонд

30.05.2018

Тръжна документация - процедура "Организиране на логистика"

01.03.2018

Страница 2 / 63
Created by: noavis