Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Бизнесът получава нов стимул за кандидатстване с проекти по ОП „Конкурентоспособност”

22.04.2010

С промяна в ПМС №236/2007 правителството разшири кръга на допустимите разходи по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, съобщиха от правителствения пресцентър.

Средства за облагородяване на междублоковите пространства в три столични квартала

22.04.2010

До 5 хил. лв. могат да получат живеещите в три столични района за облагородяване на градинките между блоковете. Средствата са осигурени от фондация "Америка за България" и ще се разпределят с помощта на Столичната община и Национален образователен алианс. За безвъзмездното финансиране могат да кандидатстват хора от районите "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев".

Предприятия от икономически изостанали региони ще се финансират приоритетно

21.04.2010

Допустимият интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура “Технологична модернизация в МСП” към ОП Конкурентоспособност ще се определя в зависимост от региона, в който се намира предприятието.

Европейската комисия отпуска финансиране за екологични проекти на малкия бизнес

14.04.2010

Европейската комисия отпуска финансиране за екологични проекти на малкия бизнес

Земеделската програма ще приема нови проекти от юни

08.04.2010

Всички мерки на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще се отворят за кандидатстване през юни.

Потвърждение на офертите по мерки 311 и 312 от ПРСР

08.04.2010

Държавен фонд „Земеделие” започва да изисква потвърждение на всички оферти за строително-монтажни дейности и за доставка на оборудване с изтекъл срок на валидност по подадени проекти по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007 -2013 г.

Страница 60 / 61
Created by: noavis