Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

ЕК влага 780 млн. евро по 7ма рамкова програма за изследвания в областта на информационните технологии

30.09.2010

Европейската комисия ще отпусне над 780 млн. евро за финансиране на предложения за изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания.

Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове обсъди и прие междинния доклад за усвояването на еврофондовете за 2010 г.

03.09.2010

На 1 септември се проведе заседание на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на което беше обсъден и приет междинен доклад за усвояването на еврофондовете за 2010 г.

14 млн. евро се отпускат за трансграничното сътрудничество между България и Македония

02.09.2010

Близо 14.3 млн. евро, от които 12 млн. евро са помощ от Европейската комисия, ще бъдат отпуснати за развитието на граничния регион между Македония и България. На 31 август 2010г. беше подписан меморандумът за разбирателство за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония от министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев и министъра на местното самоуправление на Македония Муса Джафери.

Покана за представяне на проектни предложения по програма "Младежта в действие"

18.08.2010

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на ЕК публикува покана за представяне на предложения към Програма "Младежта в действие" по действие 4.1 — Подкрепа за организации на европейско равнище в сферата на младежта. Целта на настоящата покана е да предостави подкрепа на организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта, като реализира цели от общ европейски интерес, отговарящи на целите на програмата „Младежта в действие“.

Стартира приемът на проекти по винарската програма за 2010-2011 г.

05.08.2010

Лозарите и винопроизводителите вече могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор в България по бюджет 2010-2011 г.

Представители на БАКЕП и управляващият орган на ОПРЧР обсъдиха актуални проблеми кандидатстването и изпълнението на проекти по оперативната програма

22.07.2010

На 16.07.2010 г. нашата колежка Деница Николова-Член на УС на БАКЕП и Ръководител на работна група на консултантите по ОПРЧР и Красимир Кириаков- Председател на Българската асоциация на консултантите европейски проекти, проведоха среща с представители на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Страница 60 / 63
Created by: noavis