Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Актуални възможности за финансиране на проекти на общински администрации

29.10.2010

За нуждите на общинските администрации екипът на EU Consult изготви наръчник с полезна информация за актуалните възможности за финансиране по европейските програми.

Обявена е покана за проектни предложения за за международно сътрудничество между университети по програма "Темпус IV".

21.10.2010

Обявена е покана за проектни предложения за "Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество" по програма "Темпус IV".

В началото на ноември стартира нов прием по горските мерки от ПРСР

20.10.2010

От 3 ноември до 3 декември 2010 г. ще се приемат проекти по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Актуални обучения през м. февруари 2011

03.02.2011

ИЮ Консулт организира три еднодневни практически обучения, свързани с актуални европейски програми.

МЗХ публикува новата национална програма за пчеларство 2011-2013г.

30.09.2010

Публикувана е новата програма за пчеларство 2011-2013

От 1 октомври стартира схема за младежки платени стажове

30.09.2010

Процедура, която ще дава възможност на младежи да придобият стаж по специалността си, ще бъде открита по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът “Ново начало – от образование към заетост” по схемата, ще стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също подават заявления за включване в бюрата по труда в страната.

Страница 59 / 63
Created by: noavis