Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Осем нови схеми, насочени към пазара на труда, стартират през 2011 г.

03.12.2010

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” утвърди 8 нови схеми в сферата на пазара на труда, които трябва да стартират през 2011 г. Шест от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица.

Опростяват правилата за изпълнение на европроекти с промени в ПМС No 55

10.11.2010

От правителствeната информационна служба оповестиха промените в Постановление №55 на Министерския съвет от 2007 г, с които се опростяват процедурите по изпълнението на европроекти.

Предстоящи процедури за финансиране на бизнеса по ОП Конкурентоспособност през 2011 г.

09.11.2010

На 25 и 26 ноември 2010 г. ще се проведе заседание на Комитета за наблюдение на ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика". Предстои да бъде одобрена Индикативната годишна програма за предстоящите през 2011 г. операции, както и да бъдат приети критериите за избор по конкретни операции.

Обявена е покана за проектни предложения на напреднали независими изследователи по специфична програма "Идеи" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

09.11.2010

Програма "Идеи" цели да засили конкурентоспособността на Европа, като оказва помощ при привличане и задържане на най-талантливите учени, подкрепа за научни изследвания с мощен ефект, изискващи поемане на рискове и стимулиране на научни изследвания от световна класа в нови, бързо налагащи се области.

ДФЗ публикува информация за изпълнението на ПРСР

04.11.2010

ДФЗ публикува информация за изпълнението на ПРСР към 27.10.2010.

Европейската комисия издаде ръководство за изграждане на вятърните централи

04.11.2010

Ръководство, подготвено от експертен екип на Европейската комисия, трябва да помогне на инвеститорите да планират своите ВЕИ проектите така, че да не безпокоят застрашените видове, обитаващи зоните, включени в "Натура 2000" или защитените територии, съобщи онлайн изданието EuroActiv.

Страница 58 / 63
Created by: noavis