Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

От 1 октомври стартира схема за младежки платени стажове

30.09.2010

Процедура, която ще дава възможност на младежи да придобият стаж по специалността си, ще бъде открита по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Проектът “Ново начало – от образование към заетост” по схемата, ще стартира с набиране на заявки от работодатели в реалния сектор на икономиката. Младежите също подават заявления за включване в бюрата по труда в страната.

ЕК влага 780 млн. евро по 7ма рамкова програма за изследвания в областта на информационните технологии

30.09.2010

Европейската комисия ще отпусне над 780 млн. евро за финансиране на предложения за изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) по линия на рамковите програми на ЕС за научни изследвания.

Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове обсъди и прие междинния доклад за усвояването на еврофондовете за 2010 г.

03.09.2010

На 1 септември се проведе заседание на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, на което беше обсъден и приет междинен доклад за усвояването на еврофондовете за 2010 г.

14 млн. евро се отпускат за трансграничното сътрудничество между България и Македония

02.09.2010

Близо 14.3 млн. евро, от които 12 млн. евро са помощ от Европейската комисия, ще бъдат отпуснати за развитието на граничния регион между Македония и България. На 31 август 2010г. беше подписан меморандумът за разбирателство за изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония от министъра на регионалното развитие Росен Плевнелиев и министъра на местното самоуправление на Македония Муса Джафери.

Покана за представяне на проектни предложения по програма "Младежта в действие"

18.08.2010

Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура на ЕК публикува покана за представяне на предложения към Програма "Младежта в действие" по действие 4.1 — Подкрепа за организации на европейско равнище в сферата на младежта. Целта на настоящата покана е да предостави подкрепа на организации, осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта, като реализира цели от общ европейски интерес, отговарящи на целите на програмата „Младежта в действие“.

Стартира приемът на проекти по винарската програма за 2010-2011 г.

05.08.2010

Лозарите и винопроизводителите вече могат да кандидатстват за финансиране по Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор в България по бюджет 2010-2011 г.

Страница 58 / 61
Created by: noavis