Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Обявена е покана за проектни предложения на напреднали независими изследователи по специфична програма "Идеи" на Седма рамкова програма за научни изследвания.

09.11.2010

Програма "Идеи" цели да засили конкурентоспособността на Европа, като оказва помощ при привличане и задържане на най-талантливите учени, подкрепа за научни изследвания с мощен ефект, изискващи поемане на рискове и стимулиране на научни изследвания от световна класа в нови, бързо налагащи се области.

ДФЗ публикува информация за изпълнението на ПРСР

04.11.2010

ДФЗ публикува информация за изпълнението на ПРСР към 27.10.2010.

Европейската комисия издаде ръководство за изграждане на вятърните централи

04.11.2010

Ръководство, подготвено от експертен екип на Европейската комисия, трябва да помогне на инвеститорите да планират своите ВЕИ проектите така, че да не безпокоят застрашените видове, обитаващи зоните, включени в "Натура 2000" или защитените територии, съобщи онлайн изданието EuroActiv.

Актуални възможности за финансиране на проекти на общински администрации

29.10.2010

За нуждите на общинските администрации екипът на EU Consult изготви наръчник с полезна информация за актуалните възможности за финансиране по европейските програми.

Обявена е покана за проектни предложения за за международно сътрудничество между университети по програма "Темпус IV".

21.10.2010

Обявена е покана за проектни предложения за "Реформа във висшето образование посредством международно университетско сътрудничество" по програма "Темпус IV".

В началото на ноември стартира нов прием по горските мерки от ПРСР

20.10.2010

От 3 ноември до 3 декември 2010 г. ще се приемат проекти по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и Мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Страница 57 / 61
Created by: noavis