Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

До 350 млн. евро ще получат българските компании при изгодни условия като грант и заем за проекти за постигане на енергийна ефективност

01.03.2011

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и Даниел Берг, директор на ЕБВР за България, ще подпишат меморандум за разбирателство утре, 2 март 2011 г. Документът предвижда обединяването на ресурс от 200 млн. евро по ОП „Конкурентоспособност" с още до 150 млн. евро кредитни линии от ЕБВР към български банки, с които ще се осигури съфинансиране на проектите за енергийна ефективност в индустрията.

Предложения на ИЮ Консулт и БАКЕП за подобряване на процедурите към ОП Конкурентоспособност

28.02.2011

Във връзка с проведената на 17 февруари среща между Министър Томислав Дончев, УО на ОП Конкурентоспособност на българската икономика, БАКЕП и работодателски организации, на 28.02.2011 г. в Министерски съвет се организира продължение на горепосочената среща. Представителите на УС на БАКЕП ще представят предложения за промени в процедурите за кандидатстване и оценка на проектни предложения с оглед постигане на по-обективна оценка и избягване масовото отпадане на проекти поради несъществени административни пропуски.

Информация за проектите по общинските мерки 321 и 322 по прием 2010г.

15.02.2011

По време на прием 2010г. по мярка 321 ''Основни услуги за населението и икономиката в селските райони'' са приети общо 241 заявления за подпомагане. Поради недостатъчен финансов ресурс за подпомагане на всички приети заявления за подпомагане е извършена оценка на проектите съгласно критериите за оценка на проектните предложения по мярката.

График за провеждане на срещи-дискусии по ПРСР

14.02.2011

Публикуван е график за провеждане на срещи-дискусии по информационната кампания за популяризиране на пет мерки на Програмата за развитие на селските районо 2007-2013 г. 

Индикативен график за прием на заявления за кандидатстване по ПРСР

11.02.2011

p> От 14 март 2011 г. започва прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година. Първият прием ще бъде за проекти по 121 мярка „Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети по мярката.

Удължен е срокът за подаване на предложения по приоритет 4.2 на ОП Конкурентоспособност "Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия"

20.01.2011

ИАНМСП обяви, че срокът за подаване на предложения от страна на браншовите съюзи и асоциации по приоритет 4.2 към ОП Конкурентоспособност 'Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия, е удължен до 26 януари 2011г.

Страница 55 / 61
Created by: noavis