Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014-2020

07.07.2017

Обществено обсъждане на променените условия за кандидатстване по 2те прекратени процедури по ОПРЧР

06.07.2017

За поредна година EU Consult подкрепи ИКТ Топ 100 2017

06.07.2017

Прекратени са две процедури по ОП РЧР 2014-2020 в процес на оценка

06.07.2017

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

05.07.2017

Изменена процедура за подбор на проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

03.07.2017

Страница 5 / 61
Created by: noavis