Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството

27.09.2017

Фондът на фондовете започва процедура за инвестиции в стартиращи предприятия

19.09.2017

Отворен е приемът по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ от ПМДР

28.08.2017

Първи проект за ИЮ Консулт като бенефициент

21.08.2017

Министерският съвет утвърди Плана за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот

18.08.2017

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020 г.

18.08.2017

Страница 5 / 63
Created by: noavis