Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

За поредна година EU Consult подкрепи ИКТ Топ 100 2017

06.07.2017

Прекратени са две процедури по ОП РЧР 2014-2020 в процес на оценка

06.07.2017

Публикувани са резултатите от оценка на проектни предложения по процедура №BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия"

05.07.2017

Изменена процедура за подбор на проекти „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

03.07.2017

Стартира дългоочакваната процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“

29.06.2017

През 2017 г. по ОПДУ ще бъдат отворени седем процедури за кандидатстване на стойност 35,5 млн. лв.

23.06.2017

Страница 3 / 58
Created by: noavis