Структурни фондове

ISO

Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Новини

КЛЪСТЕР НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ИЗНОСИТЕЛИ организира безплатно събитие на тема: „Спечелете ключови за международния ви бизнес микромоменти чрез дигитален маркетинг“.

23.04.2019

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“

01.02.2019

УО на ОПИК обявява процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“

21.12.2018

Проект “Екологично възпитание на децата- фактор за устойчиво развитие”

08.11.2018

Заключителна пресконференция по проект на ИЮ Консулт

30.10.2018

Oбществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

24.10.2018

Страница 1 / 63
Created by: noavis