Екипът на Форем Консултинг 'Европейски проекти' се отделя в самостоятелна компания - 'ИЮ Консулт' ООД

Статия в сп. Машиностроене и електроника, бр. 02/2010.
Вижте цялата статия

Created by: noavis