Възможности за проектно финансиране на спортни клубове, федерации и общини от националните и европейски фондове

Статия в он-лайн портала Via Sport с експертното съдействие на Мария Христова, експерт Европейски проекти в ИЮ Консулт.
Вижте цялата статия

Created by: noavis