Субсидии за наемане на безработни младежи

Статия във в-к Капитал с експертното съдействие на Миглена Иванова, партньор и мениджър "Бизнес консултантски услуги" в "ИЮ Консулт" ООД.
Вижте цялата статия

Created by: noavis