Скоро бизнесът ще може да се възползва от новите схеми на ОП "Развитие на човешките ресурси"

Статия във електронната медия: Project Media, с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт.
Вижте цялата статия

Created by: noavis