ОПРЧР стартира още през м. Февруари

Статия в сп. Човешки ресурси, Брой 1/2015, с експертното съдействие на Деница Николова, Управляващ партньор в ИЮ Консулт.
Вижте цялата статия

Created by: noavis