Кои са районите с лесистост под 60%?

Районите с лесистост под 60% за в следния списък.

Created by: noavis