Онлайн Запитване

Колко време минава от подаване на проектното предложение до одобрението на проекта?

Три месеца след крайният срок за прием на проекти е срокът, в рамките на който трябва да бъдат обявени резултатите от проверката на проектните документи. Често, обаче оценката и договарянето отнемат 4-6 месеца. 

Created by: noavis