Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Кои са програмите, по които ще може да кандидатства бизнеса?

Фирмите могат да кандидатстват по Програма за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство, Оперативна програма „Конкуретноспособност и иновации” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Освен по национални програми, бизнесът има възможност да участва и по европейските програми за образование, обучение и младежки дейности- Еразъм+ и по Научно-изследователската програма на общността-Хоризонт 2020.

 

Created by: noavis