Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Кои селища са в необлагодетелствани райони?

Необлагодетелствани райони са:

1. планински райони;

2. райони с ограничения, различни от планинските.

Планинските райони са землищата на населените места, които отговарят поне на един от следните критерии и показатели:

1. средна надморска височина минимум 700 m;

2. среден наклон на терена минимум 20 %;

3. средна надморска височина минимум 500 m в комбинация със среден наклон на терена минимум 15 %.

Хомогенизират се землища и група от землища, съседни на планинските, които имат минимум 90 % обща граница с планински землища.

 

Списък със селища в  необлагодетелствани райони в НАРЕДБА за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Created by: noavis