Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Често задавани въпроси

1. Стандартен производствен обем (СПО)

2. В кой район на планиране попада дейността на фирмата ми?

3. Кои са общините в селски район?

4. Кои селища са в необлагодетелствани райони?

5. Как се определя дали едно предприятие е микро, малко и средно?

6. Кога ще се изплаща безвъзмездната помощ?

7. Кои са програмите, по които ще може да кандидатства бизнеса?

8. Колко време минава от подаване на проектното предложение до одобрението на проекта?

9. Какво е държавна помощ?

10. Какво е помощ в режим de minimis (минимална помощ) и как да проверя дали и какъв размер съм изпозлвал през последните 3 г.?

11.Оценка на капацитета на земеделска техника по мярка 4.1. от ПРСР

Created by: noavis