Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 2014-2020

Допустимата трансгранична област на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България–Турция 2014-2020 г. е разположена в Югоизточна Европа, на Балканския полуостров и включва съответстващите на ниво NUTS III области Бургас, Ямбол и Хасково в Република България и еквивалентните на ниво NUTS III провинции Одрин и Къркларели в Република Турция. Допустимата област обхваща територия от ок. 29 000 кв. км., а общата граница на двете страни е с дължина от 288 км (включително с три действащи ГКПП), с общ брой на населението от 1.5 млн. жители (784 480 жители в българската допустима програмна област и 742 000 жители в турската допустима програмна област). Допустимата област в България представлява 14.99% от общата територия на страната, а съответно допустимата област в Турция представлява 1.58% от общата територия на страната.

Тематични приоритети: 

Приоритетни оси:

Потенциални бенефициенти /според приоритетната ос/:

За повече информация: http://www.ipacbc-bgtr.eu/bg/ 

Created by: noavis