Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура”

Общата цел на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020, както и на предхождащата я програма „Транспорт“ 2007-2014 е „Развитие на устойчива транспортна система”, като приоритните оси за текущия програмен период са:

Примерни допустими дейности:

Бенефициенти:

 

 

 

 

Created by: noavis