Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

ОП „Добро управление”

Оперативна програма „Добро управление“ е продължение на стартиралата през 2007 година Оперативна програма „Административен капацитет“. Програмата ще продължи да надгражда постигнатото в предишния програмен период, като поставя и нови цели и приоритети пред себе си. За новия програмен период целта на програмата е постигане на  висококачествени публични услуги за гражданите и бизнеса, както и повишаване на прозрачността и ефективната работа на Съдебната система в България. 

Приоритетните оси на ОП „Добро управление“ са:

Допустими дейности:

Бенефициенти:

 

Created by: noavis