Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Заявка за обучение

ОП "Иновации и кокурентоспособност"- процедура "Насърчаване на предприемачеството в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Националната стратегия за насърчаване на МСП"

   

Created by: noavis