Онлайн Запитване

Посетете ни във Facebook Посетете ни в Twitter Посетете ни в LinkedIn

i can too.eu

Структурни фондове

ISO

Заявка за обучение

Програма за развитие на селските райони - Мярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"

Земеделски производители регистрирани съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители  и Групи/Организации на производители; Предприятия /Физически и Юридически лица/, включително пазари на производители регистрирани съгласно Закона за стоковите борси и тържища.

   За повече информация натиснете тук

Кои са общините в селски район?

Изчисляване на стандартен производствен обем (СПО)

Created by: noavis