За компанията

ИЮ Консулт e сред първите компании в България, специализирана в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от националните и европейски фондове. Фирмата е част от финансовата консултантска група на Форем Консултинг България ООД и Нобел Адвайзърс ЕООД и е наследник на отдел Европейски проекти и консултиране на Форем Консултинг България.

Ние залагаме на високо качество на предлаганите услуги, с фокус върху потребностите на клиента, като гаранция за успех.

ИЮ Консулт познава отлично процедурите за работа по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския Съюз, знае какво предстои и как бизнесът и местните власти да получат финансиране.

Ние сме на разположение, за да Ви ориентираме в морето от информация и изисквания, свързани с осигуряване на безвъзмездно финансиране, да подготвим Вашите проекти и да Ви помогнем да реализирате своите добри идеи.

Нашият екип

Екип от 7 човека с дългогодишен опит в подготовка и управление на проекти за безвъзмездно финансиране от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и други донорски програми.

Членовете на екипа ни са сред одобрените експерти за оценители и консултанти от българските министерства и държавни агенции, управляващи средствата от структурните фондове на ЕС. Екипът ни има повече от 200 успешно финансирани проекти в различни направления - за бизнеса, местни власти, неправителствени организации.

Екипът на ИЮ Консулт е и сред учредителите на Българска асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП), пряко ангажирани в изготвяне на предложения за оптимизиране управлението на средствата по Оперативните програми.

Наши представители координират и участват в дейността на Експертни работни групи в тази връзка към Министерство на Икономиката и енергетиката, към БАКЕП - ОП Регионално развитие и Програми за трансгранично сътрудничество, ОП Развитие на човешките ресурси, ОП Конкурентоспособност, към КРИБ- Комитет Европейски политики, Работната група за обществен диалог към Съвета за управление на средствата от ЕС.

Актуални програми
Created by: noavis